@otukiya ペロオ…………ペロオ………………………ペロペロ……………

@otukiya アア…ぽってりもちもちしてて…さわりたいです…:(∩///∩):